Tisztelt Előfizetőnk!

Az 501/2020 Kormányrendelet szerint a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás 30 napra (a továbbiakban: szolgáltatás) ingyenesen vehető igénybe a köznevelésben és a szakképzésben, nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő középfokú iskolával fennálló jogviszony alapján az alábbi jogosultak számára:

Amennyiben Ön a fent nevezett jogosultsággal rendelkezik és élni kíván a lehetőséggel, akkor kérjük az itt található igénybejelentési nyomtatványt szíveskedjék kitölteni és a jogosult jogosultságát igazoló (érvényes) diákigazolvány, vagy a b.) pont szerint keletkező jogosultságot igazoló dokumentum másolatának csatolása mellett ügyfélszolgálatunk részére ELEKTRONIKUS úton megküldeni a megrendeles@mikrohalo.hu email címre.

Ügyfélszolgálatunk ezen igénybejelentés alapján visszaigazolja az Ön részére a kedvezmény igénybevételét és annak rendszerünkben történt rögzítését.

Amennyiben az igénybejelentés alapján a kedvezmény igénybevételére Ön jogosult, úgy az internet szolgáltatás 1 havi díját a következő hónapban kibocsátásra kerülő számlán fogjuk jóváírni. A számlán szerepelni fog az aktuális havi díj, illetve az ugyanekkora mértékű kedvezmény jóváírása is, így Önnek ezen számla alapján nem keletkezik fizetési kötelezettsége.

FIGYELEM!
Esetlegesen fennálló korábbi tartozása, vagy a szolgáltatás korlátozása esetében a kedvezményt nem tudjuk biztosítani!
Kérjük ilyen esetekben szíveskedjék ügyfélszolgálatunkat a +36 1 353 9000 telefonszámon felhívni és a kedvezmény igénybevételéhez szükséges teendőket munkatársainkkal egyeztetni.
Az igénybejelentéseket 2021. március 31-ig tudjuk fogadni és a kedvezményt érvényesíteni!

Igénylő lap Adatkezelési tájékoztató 501/2020 Kormányrendelet