...

Digitális Jólét Alapcsomag feltételei

  • A természetes személynek (előfizető) az igénylés címén a Szolgáltatóval kötendő előfizetői szerződés aláírását megelőző egy évben nem volt vezetékes internet előfizetése sem saját, sem közeli hozzátartozója nevén és erről az előfizetői szerződés megkötését megelőzően kifejezetten nyilatkozik.
  • A Digitális Jólét Alapcsomag szolgáltatást az előfizető(k) 1 éves határozott idejű szerződés megkötésével vehetik igénybe.
  • Az Digitális Jólét Alapcsomag szolgáltatás igénybe vételéhez az előfizetői szerződés megkötése során egyszeri díjtétel megállapítására nem kerül sor. A havi rendszerességgel fizetendő havidíjon kívül egyéb rendszeres díj, díjelem nem állapítható meg, illetve a havidíj ilyen további elemet nem tartalmaz.
  • A Szolgáltatás lemondása, vagy az arra vonatkozó előfizetői szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén azonos előfizetőhöz, vagy hozzátartozóihoz köthető Digitális Jólét Alapcsomag típusú Szolgáltatás újbóli létesítése, illetve kiépítése nem biztosított.
  • A Digitális Jólét Alapcsomag szolgáltatásra vonatkozó szerződés határozott időtartamán belül a csomagváltás kötbérfizetési kötelezettség, vagy más hasonló jogkövetkezmény alkalmazása nélkül biztosított, amennyiben a szerződés szerinti Szolgáltatónál az Alapcsomag előfizetője magasabb kategóriájú csomagra kíván áttérni.
  • A Digitális Jólét Alapcsomag szolgáltatás keretén belül a Szolgáltató korlátlan adatforgalmat biztosít, mely 200 Gigabyte forgalmi mennyiséget meghaladó, nem rendeltetésszerű extrém használat felett a mindenkor érvényes ÁSZF 5.2.1.1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelően korlátozható. A Szolgáltatáshoz kapcsolódóan más adatforgalmi korlát megállapítására nem kerül sor.
  • A Digitális Jólét Alapcsomag Szolgáltatás működését biztosító eszközök, beleértve a „végpontra” kihelyezett berendezéseket is, a Szolgáltató tulajdonában maradnak, amennyiben a Szolgáltató erről másként nem rendelkezik. A berendezések energia ellátottságáért, rendeltetésszerű használatáért, illetve épségének fenntartásáért az Előfizető tartozik teljes körű felelősséggel. (A berendezésekben okozott esetleges károkért az Előfizető tartozik pénzügyi felelősséggel.)

Csomag neve Csomag ára
bruttó ft
Sávszélesség
letöltés/feltöltés
mbit/s
Garantált sávszélesség
letöltés/feltöltés
mbit/s
Digitális Jólét Alapcsomag 2250 Ft 4/1 1/0,3